PGT (Preimplantasyon Genetik Tanı)

 • 5 kromozom tarama (13,18,21,X,Y)
 • 5 kromozom tarama (13,16,18,21,22)
 • 9 kromozom tarama (13,15,16,17,18,21,22,X,Y)
 • 24 kromozom tarama ( aCGH 24 SURE)
 • Translokasyonların FISH yöntemi ile tanımlanması
 • Translokasyon taşımayan embriyoların seçimi ve 5’li veya 9’lu tarama
 • Mutasyonu bilinen tek gen hastalıklarında mutasyonu taşımayan embriyonun seçilmesi

Sitogenetik Testler

 • Karyotip periferik kan
 • Karyotip kemik iligi
 • Karyotip amnion sıvısı
 • Karyotip CVS
 • Karyotip kordon kanı
 • Karyotip düşük ve kürtaj materyali
 • Karyotip cilt biyopsisi

FISH (Floresent Insitu Hybridisation)

 • FISH del 5/5q31 (EGR1)
 • FISH del 7/7q31
 • FISH del 11q22.3 (ATM)
 • FISH del 13q14 (RB1)
 • FISH del 13q14.3
 • FISH del 13q34 (LAMP1)
 • FISH del/amp 17p13.1 (p53)
 • FISH 22q11.2 (BCR)
 • FISH del 20q
 • FISH HER2 (17q11.2-12)
 • FISH TOP2A (17q21-22)
 • FISH EGFR (7p12)
 • FISH ALK-EML4 t(2;2), inv(2)
 • FISH c-MET (7q31)
 • FISH FIP1L1/PDGFRA (4q12)
 • FISH EWSR1 (22q12)
 • FISH N-MYC (2p24)
 • FISH 1p36/19q13
 • FISH IGF1R–15q26
 • FISH AURKA (20q13)
 • FISH t(9;22)-BCR/ABL
 • FISH t(15;17)-PML/RARA
 • FISH t(4;14)-IGH/FGFR3
 • FISH t(8;14)-IGH/MYC
 • FISH t(8;21)-AML1/ETO
 • FISH t(11;14)-IGH/CCND1
 • FISH t(11;18)-API2/MALT1
 • FISH (12;21)-TEL/AML1
 • FISH t(14;18)-IGH/BCL2
 • FISH t(14;16)-IGH/MAF
 • FISH t(16;16), inv(16)–CBFB
 • FISH t(2;8), t(8;22), t(8;14)–cMYC (8q24)
 • FISH t(4;11), t(9;11), t(11;19)–MLL (11q23)
 • FISH t(1;19), t(17;19)–E2A (TCF3)(19p13)
 • FISH t(11;18), t(14;18)-MALT1 (18q21)
 • FISH+8 330108 FISH+12
 • FISH kimerizm (X,Y)
 • PCR kimerizm
 • Sperm FISH
 • Amniosentez(AS)/CVS FISH

Moleküler Genetik Testler

 • Y delesyonu
 • MTFHR C677
 • MTHFR A1298
 • Faktör II
 • Faktör V
 • FMF
 • JPK 2
 • Kumadin direnci
 • Sperm/Oosit dondurmalarında genotip analizi
 • HLA Tiplemesi
 • HLA ve Tek Gen Mutasyonu
 • Talasemi
 • Kistik Fibrozis
 • SMA
 • Diğerleri….. (Lütfen danışınız)

İstem Formları