ÖRNEK


MİKTAR VE TÜP

GÖNDERME
KOŞULLARI*


SONUÇ


DİĞER

PERİFERİK KAN(SİTOGENETİK İÇİN)

2-5 ML. YEŞİL KAPAKLI HEPARİNLİ TÜP

Oda ısısında kargo ile veya elden teslim alınır.

7-10 gün

Heparinli tüp yoksa steril contasız enjektöre 0,3 ml heparin çekilerek enjektör yıkanmalı ve heparin dışarı atılmadan üzerine kan alınmalıdır. Laboratuvara gönderilinceye kadar +4ºC de (buzdolabının kapak rafı içerisinde) saklanabilir. Örneklerin üzerine hasta isimleri yazılmalıdır.

PERİFERİK KAN(MOLEKÜLER GENETİK İÇİN)

2-5 ML. MOR KAPAKLI EDTALI TÜP

Oda ısısında kargo ile veya elden teslim alınır.

7-10 gün

Laboratuvara gönderilinceye kadar +4ºC de (buzdolabının kapak rafı içerisinde) saklanabilir. Örneklerin üzerine hasta isimleri yazılmalıdır.

AMNİON SIVISI

18-20 ML.

Oda ısısında kargo ile veya elden teslim alınır.

15-21 gün

Amnion sıvısı 2 ayrı contasız enjektör içerisine alınmalı ve iğnesi kıvrılmadan kapağı kapatılmalıdır. Amnion sıvısından FISH yöntemi çalışılacak ise en az 20 ml olmalıdır. Sadece kültür istenen örneklerde en az 15 ml amnion sıvısı olmalıdır. Örneklerin üzerine hasta isimleri yazılmalıdır.

CVS

20-30 mg.

CVS materyalleri için mutlaka işlem öncesi laboratuvarımızdan transport besi yeri temin edilmelidir.Elden teslim alınır.

15-21 gün

Materyal alındıktan sonra hemen laboratuvarımıza bilgi verilerek beklemeden materyalin transferi sağlanmalıdır. (Numune uygun şekilde alındıktan sonra 0312-428-13-44 / 0312-428-13-30 nolu telefonlar aranarak numune bilgisi verilmelidir)

KORDON KANI

1-3 ML. YEŞİL KAPAKLI HEPARİNLİ TÜP

Oda ısısında kargo ile veya elden teslim alınır.

7-10 gün

Heparinli tüp yoksa steril contasız enjektöre 0,3 ml heparin çekilerek enjektör yıkanmalı ve heparin dışarı atılmadan üzerine kan alınmalıdır. Laboratuvara gönderilinceye kadar +4ºC de (buzdolabının kapak rafı içerisinde) saklanabilir. Örneklerin üzerine hasta isimleri yazılmalıdır.

KEMİK İLİĞİ

2-3 ML. YEŞİL KAPAKLI HEPARİNLİ TÜP

Oda ısısında kargo ile veya elden teslim alınır.

7-10 gün

Enjektörle örnek gönderilecekse enjektör 0,3 ml. heparinle yıkanmış olmalıdır. Örneklerin üzerine hasta isimleri yazılmalıdır.

DÜŞÜK/KÜRTAJ MATERYALİ CİLT–DOKU BİYOPSİSİ

TRANSPORT BESİ YERİ İÇERİSİNDE

Oda ısısında kargo ile veya elden teslim alınır.

15-21 gün

Transport besi yeri işlem öncesinde laboratuvarımızdan temin edilebilir. Örnek laboratuvara transfer edilinceye kadar oda ısısında bekletilmedir. Örneklerin üzerine hasta isimleri yazılmalıdır.

SPERM FISH

STERİL TÜP İÇERİSİNDE

Oda ısısında kargo ile veya elden teslim alınır.

7-10 gün

Üzerine hasta ismi yazılmalıdır.

PGT (POLAR BODY, BLASTOMER, BLASTOSİST HÜCRESİ) ANÖPLOİDİ TARAMASI)

BLASTOMERLER 24 KUYUCUKLU PLATE İÇERİSİNDEKİ MEDYUM DROPLARINDA TESLİM EDİLECEKTİR

Biyopsi yapılan merkezden özel kurye ile teslim alınır

24 saat

İsteğe göre 5 veya 9 kromozom taranır.

PGT TRANSLOKASYON TARAMASI

BLASTOMERLER 24 KUYUCUKLU PLATE İÇERİSİNDEKİ MEDYUM DROPLARINDA TESLİM EDİLECEKTİR.

Biyopsi yapılan merkezden özel kurye ile teslim alınır

24 saat

Stimülasyon öncesinde laboratuvarımıza mutlaka translokasyon bilgisi iletilmeli ve fısh problarının varlığı ve uygunluğu onaylanmalıdır.

aCGH (24 SURE/24SURE+)TARAMASI

BLASTOMERLER 24 KUYUCUKLU PLATE İÇERİSİNDEKİ MEDYUM DROPLARINDA TESLİM EDİLECEKTİR.

Biyopsi yapılan merkezden özel kurye ile teslim alınır

24 saat

24 kromozom (22 kromozom ile X ve Y kromozomları) için sonuç verilir. 24SURE+ 24 kromozomun yanısıra translokasyonlar için de bilgi vermektedir.

TEK GEN HASTALIKLARI HLA TARAMASI

BLASTOMERLER 24 KUYUCUKLU PLATE İÇERİSİNDEKİ MEDYUM DROPLARINDA TESLİM EDİLECEKTİR.

Biyopsi yapılan merkezden özel kurye ile teslim alınır

24-36 saat

Stimülasyon öncesinde laboratuvarımıza mutlaka mutasyon bilgisi iletilmeli ve laboratuvarımızdan “set up” onayı alınmalıdır, set up için ortalama süre 2 aydır.

 
*Hava koşullarına göre taşıma çantasına numuneye direkt temas etmemek koşulu ile buz kalıbı konması istenebilir. Taşıma çantası, tüp, test istem formu ve bilgilendirilmiş onam formu kargo ile adresinize gönderilir.